Общински Младежки Дом Шумен

Общински младежки дом е открит през далечната 1971 г. , като младежко пространство за осмисляне на свободното време и за развитие и изява на творческите способности на младите хора чрез любителското творчество . Изцяло дейността му е свързана с интересите, индивидуалните качества , творческите способности и потребности на младите хора.

Цели и функции на организацията
–  да разгръща инициативи и дейности за реализиране на общинска и регионална  младежка политика.
–  да подпомага личностното развитие и социална реализация на младежта в обществото.
–  да стимулира интересите и талантите на подрастващите /творчески, културни , духовни и др./, като предоставя условия за развитието им.
–  да участва и съдейства за изпълнението на Националната и Общинска политика по отношение на младите хора.
–  да акцентира в дейността си широка обществена подкрепа и издигане ролята на младите хора у нас  , като фактор в обществения живот.

По изпълнението на различните интереси на младежите от Община Шумен, Омд организира и партнира в различни дейности по:
– набиране, съхранение, анализиране и разпространение сред младежите от Община Шумен на специфична младежка информация
– европейски и други международни младежки програми
– социална интеграция
– здравна превенция
– гражданско възпитание
– художествено творчество
– кариерно и професионално развитие ,младежка заетост
– съхранение на българските ценности и традиции
– екологични ,спортни и туристически дейности

Основна задача остава утвърждаване на старите и създаването на нови клубове в зависимост от потребностите на младите хора. Сцената на Омд е окрита за експерименти и нови тенденции, представляващи интерес за младежката аудитория на гр. Шумен. В момента Омд, като младежко средище предлага различни форми студиа, школи, клубове и др. в сферата на любителското творчество, като се помещава и 3D кино. 

Принос за развитието на културното равнище в града е и организирането на различни образователни концерти, театрални спектакли, гостувания на именити български творци. 

Екипът на Омд е инициатор на Национален конкурс за популярна песен „Съзвездие“ , Национален танцов фестивал „Магията на танца“, Турнир по спортни танци за Купа Шумен, Брейк турнир, Регионален конкурс на еко-тематика, Състезание по дебати, Кино фестивал „Тодор Колев“ и др. 

Възпитаниците на школите и формациите на Омд са носители на множество награди и купи от Национални и Международни конкурси, фестивали и състезания, представяйки достойно Община Шумен .

 

Виж школи и формации