Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Заглавие за примерен текст

Празникът е споменат за първи път в Женева на Световната конференция за закрила и благосъстояние на децата през август 1925 г., където 54 представители от различни страни приемат Декларацията за закрила на детето. След конференцията няколко правителства обявяват празника „Ден на детето“.

Други страни го приемат , след като Международният детски фонд за спешна помощ на ООН (UNICEF) издава препоръка през 1954 г., според която всяка държава трябва да има ден, посветен на децата. 20. ноември е обявен за „Всеобщ ден на детето“.

На 20 ноември 1958 г. ООН приема Декларацията за правата на детето.

Кога се празнува Денят на детето?

Повечето държави празнуват Деня на детето на 1. юни, първия ден от лятото.
Всъщност, 1. юни е Международният ден за защита на децата, но понастоящем се чества в много страни като Ден на детето. Денят датира от 1950 г., след срещата на Международната федерация на жените на Московския конгрес (22 ноември 1949 г.).

Има страни като Канада, Великобритания, Швеция, Испания, Холандия, Франция, Гърция или Исландия, където Денят на децата се празнува на 22. ноември.

Go to Top