Приключи II Ученически конкурс за стихотворение и есе „ Любовта е….“, посветен на месеца на любовта, организиран от Общински младежки дом – гр.Шумен

Целта на конкурса беше да се провокира творческото мислене на младите хора, да им се даде възможност да изразят своите мисли, усещания и впечатления, относно понятието любов.

Жури в състав : доц. д-р . Живко Жечев – Преподавател в катедра „ Социална работа „ в педагогическият факултет на ШУ „ Епископ К. Преславски „ -гр. Шумен , Антонин Горчев – председател на Дружеството на писателите в гр. Шумен и Стилиян Стоянов от РБ „ Стилиян Чилингиров „ – гр. Шумен,
оцени получените над 100 творби от региона и страната и определи следната класация :

В раздел стихотворение

I възрастова група :
1 място – Симона Иванова – гр. Шумен , от ПМГ „ Нанчо Попович „ – 5 кл.
1 място -Суна Сезгинова Алиева – от клуб „ Сладкодумци „ към ЦПЛР- ОДК – Шумен с ръководител Силвия Маринова
2 място – Орчун Метин Исмаил – от ЦПЛР- ОДК – Шумен с ръководител Силвия Маринова
2 място – Дилара Фикрет – от ЦПЛР- ОДК – Шумен с ръководител Силвия Маринова
3 място – Росалина Димчева към ЦПЛР – Одк -Шумен с ръководител Силвия Маринова
3 място – Белослава Павлова Петрова към ЦПЛР – Одк -Шумен с ръководител Силвия Маринова
3 място – Нурие Хюсеинова Османова – от ЛК „ Български език и творчество „ към НЧ „ Добри Войников -1856 „ с рък. Павлинка Марева

В Раздел Есе

I възрастова група :
1 място – Денис Адем Исмаил – от клуб „ Сладкодумци „ към ЦПЛР- Одк – Шумен с ръководител Силвия Маринова
2 място – Яна Стоянова Димитрова – от клуб „ Сладкодумци „ към ЦПЛР- Одк – Шумен с ръководител Силвия Маринова
3 място – Симона Иванова – гр. Шумен , от ПМГ „ Нанчо Попович „ – 5 кл.
3 място – Моника Димитрова – от ПМГ „ Нанчо Попович „ -гр. Шумен – 5 б кл.

В Раздел Стихотворение

II възрастова група
1 място – Валентина Стоянова – от гр. Варна ПГТ „ Асен Златаров „ -12 кл.
2 място – Габриела Маринова – гр. Бургас ,НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров „ , гр. Бургас ,11 кл.
2 място – Джейда Ахмед -от клуб „ Сладкодумци „ към ЦПЛР- Одк – Шумен с ръководител Силвия Маринова
3 място – Божана Славкова – гр. Бургас на 17 г.
3 място – Марина Тонева – с. Торос на 16 г.

В Раздел Есе

II възрастова група
1 място -Селин Фикрет – от клуб „ Сладкодумци „ към ЦПЛР- Одк – Шумен
с ръководител Силвия Маринова
2 място – Николай Димитров – гр. Бургас
2 място – Галин Николов – от клуб „ Сладкодумци „ към ЦПЛР- Одк – Шумен
с ръководител Силвия Маринова
3 място – Атанас Гальов – гр. Димитровград , 16 г.
3 място – Стела Илиянова – от л. к. „ Български език и творчество „
към НЧ „ Добри Войников – 1856 „ , с р-л Павлинка Марева

Организаторите благодарят на всички млади творци , участвали в конкурса ! 

Share This Post!