ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – ШУМЕН

 КОНКУРС ЗА ЛОГО

НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – ШУМЕН

Община Шумен и Общински младежки дом – Шумен, обявяват младежки конкурс за изработване на

Лого „Общински младежки дом – Шумен“.

Новият символ би следвало да представи Общински младежки дом-Шумен като културно-информационно и творческо средище за развитие и изява творческите способности на младите хора, както и ролята му на притегателен център за осмисляне свободното време и удовлетворяване многостранните младежки интереси и потребности.

Графичният знак /лого/ на Общински младежки дом – Шумен би трябвало да излъчва и внушава младежкия ентусиазъм, динамиката и амбициите на младите хора. Той трябва да е въздействащ, гъвкав в употребата си, разпознаваем.

Логото ще бъде използвано в бъдещи рекламни и презентационни материали, комуникационни кампании,              интернет пространство или отделно за да идентифицира Общински младежки дом – Шумен.

РЕГЛАМЕНТ

I. Общи условия

Младежкият конкурс за лого /графичен знак/ на Общински младежки дом – Шумен, ще се проведе при следните общи условия:

1. Конкурсът е открит и в него могат да участват младежи на възраст от 15 до 29 години включително.

2. Авторите сами представляват проектите си, а при съавторство, е необходимо да се упоменат всички съавтори.

3. Всеки автор може да представи до два проекта.

4. Всички проекти трябва да са създадени специално за този конкурс и да не са участвали в други конкурси.

5. Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци.

6. Представените проекти не би следвало да са били публикувани под някаква форма.

7. Членове на журито нямат право да участват в конкурса.

8. Журито има право да препоръча на победителя корекции на предложения проект, които не нарушават основната концепция и авторски замисъл. Препоръките ще бъдат обсъдени с автора преди обявяване на официалните резултати.

9.Заявените за участие проекти ще бъдат използвани само за целите на конкурса.

II. Технически изисквания

Допуснатите проекти в Младежки конкурс за лого на Общински младежки дом – Шумен, е необходимо да отговарят на следните технически изисквания:

1. Изпратените проекти следва да съдържат дизайн за лого на Общински младежки дом-Шумен.

2. Проектът трябва да се представи като векторна графика ( формат pdf или svg ) и растерно изображение ( jpg или png ).

3. Дизайнът следва да съдържа графичен елемент и надпис.

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – ШУМЕН“

4. Графичният елемент би трябвало да позволява самостоятелно използване без текстовата част.

5. Необходимо е представените варианти да са в пълноцветен и в черно-бял вариант.

6. Следва да е представено използването на логото върху светъл и тъмен фон.

7. Кандидатстващият проект е необходимо да е придружен от текстово описание на концепцията.

Проекти се приемат на email: mldomshumen@gmail.com

Журито разглежда и оценява само проекти, които отговарят на условията за участие.

III. Награди

Наградата, която ще бъде връчена на отличения на първо място победител в конкурса е в размер на 1000 лева. Срещу получената награда, авторът е длъжен да предостави на организаторите разработените варианти на логото, така че те да бъдат използвани върху всякакви рекламни материали и публикации. С автора на спечелилия проект ще бъде сключен договор за авторско право.

Етапите, през които ще премине Младежкия конкурс са следните:

1. Конкурсът ще стартира на 20 февруари 2023 г.

2. Проекти се приемат на e-mail: mldomshumen@gmail.com от 20 февруари 2023 г. до 17:00 часа на 20 май 2023 г.

3. Всички допуснати за участие проекти ще бъдат обявени публично в уеб сайта на Община Шумен и Общински младежки дом-Шумен.

4. Победителят ще бъде обявен в уеб сайта на Община Шумен, както и в уеб сайта и Facebook страницата на Общински младежки дом-Шумен.

Предложените проекти, заедно с документите за участие се изпращат както следва:

1.В случай, че участникът не е навършил пълнолетие (18 години), заявката за участие и декларацията се преподписват и от родител /настойник/(Приложение 1 и 2).

2. Участниците, навършили пълнолетие, изпращат заявка за участие – Приложение 3 и декларация от участника – Приложение 4.

Приложение1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4