ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ

гр. Шумен

ул. Съединение 105 , тел: 054 800 304

Организира

XVII Национален танцов фестивал

Магията на Танца- Шумен 2023 г. „

2930 април 2023 г.

Място : гр. Шумен , зала „Арена „ /ул. Марица № 111 /

Жанрове : Съвременни танци , характерни танци и улични танци

Възрастови групи :

I група –от 5 г. до 8 г.

II група – от 9 г. до 11 г.

III група – от 12г. до 15 г.

IV група – над 16г.

Цел на конкурса Популяризиране на младежкото любителско танцово творчество . Обмяна на информация за развитие , нови стилове и постижения в различните танцови направления .

Форма на фестивала – Открит фестивал с конкурсен характер

Жури Специалисти в различни стилове на танца

Критерии за оценка – Техника на изпълнение , хореография и композиция ,сценично поведение

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА :

В конкурса могат да вземат участие възпитаници на читалища ,школи , частни студия ,младежки домове , общински детски комплекси

Брой на танци – 2 или 1 / по желание / танца за всяка възрастова група с времетраене до 3 минути

При два танца от един и същи колектив в една и съща категория и стил се журират всички , но за разпределение на купи и медали се взема най-високо оцененото изпълнение .

При недостатъчно участници в даден стил или възрастова група по преценка на организаторите ще има сливане на такива .

Групите да са минимум до 3 човека .

Такса участие – 15 лева на участник

Начин на озвучаване – самостоятелно надписан диск за всеки танц с името на групата и името на танца . Нужно е да носите и резервен диск или флаш памет.

Награди : Всички състави получават грамота за участие

Статуетки и грамоти за първо , второ и трето място и за специалните награди .

29 април 2023 г. / събота / – I и II група

30 април 2023 г. / неделя / – III и IV група

Срок за заявки : 20 април 2023 г. / в заявката посочете име на формацията , име на танца , жанр, възрастова група , брой танци , брой участници , град и телефон за връзка / на електронна поща – magnatanca@abv.bg

Телефон за връзка – 0898420788

Електронен адрес – magnatanca@abv.bg

Посочените в заявката танци не могат да бъдат сменяни по време на конкурса .

ОБЩИ УСЛОВИЯ :

На участниците от една възрастова категория не се разрешава да се състезават с участници от друга възрастова категория . Ако един танцов колектив има изпълнители с различна възраст , то колектива преминава / без да се прескача възрастова категория / в по-горна възрастова категория , като се допускат 50 % по-долната възрастова категория.

Организаторите си запазват правото на всякакъв вид документиране , излъчване , филмиране и разпространение на материала , без да заплащат права и обезщетения .

Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите на сцената и по време на пребиваването на участниците в района на конкурса .

Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица пътни , дневни и нощувки са за сметка на участниците.

Разходите за награден фонд, техническото , сценичното и медицинско обезпечаване се поемат от организаторите.

Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.

Ръководителите на съставите носят отговорност за съхранението на реквизита и личните вещи на участниците

Ръководителите са и отговорни за спазване на личните противоепидемични мерки към момента на събитието на своите възпитаници .

Програмата с часовете на фестивала ще бъде публикувана след обработката на заявките за участие !