ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ

Ш У М Е Н

IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И ЕСЕ

НА ТЕМА „ЛЮБОВТА Е…“

За четвърта поредна година, Общински младежки дом – Шумен организира Ученически конкурс за стихотворение и есе на тема „Любовта е …“. Целта на конкурса е да провокира творческото мислене на младите хора, давайки им възможност да изразят своите мисли и усещания, свързани с всеобхватното понятие любов.

Регламент на конкурса:

I.РАЗДЕЛ

Стихотворение на тема „ЛЮБОВТА Е…“

Участниците е необходимо да бъдат в следните възрастови групи:

I гр. – ученици от V-VII клас

II гр. – ученици от VIII-XII клас

Авторите могат да изпращат до 2 свои творби, но не по-дълги от една машинописна страница.

Всяка творба трябва да е придружена от следната информация:

– име и фамилия

– клас и училище

– адрес и телефон за връзка

II. РАЗДЕЛ

Есе на тема „ЛЮБОВТА Е…“

Право на участие имат ученици в следните възрастови групи:

I гр. – ученици от V-VII клас

II гр. – ученици от VIII-XII клас

Произведението не трябва да надвишава 2 машинописни страници.

Всяка творба трябва да е придружена от следната информация:

– име и фамилия

– клас и училище

– адрес и телефон за връзка

Крайният срок за изпращане на творбите е 29.02.2024 г.

Произведенията могат да се изпращат на e-mail: lubovtae2@abv.bg

или на адрес:

Общински младежки дом

гр.Шумен, ул.“Съединение“ 105

тел. 0898 420 788

Наградите на победителите в конкурса ще бъдат обявени и връчени на специална творческа вечер, на 12.03.2024 година.

Успех на всички участници!