ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ

Ш У М Е Н

ОРГАНИЗИРА

III РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И ЕСЕ
НА ТЕМА
Л Ю Б О В Т А Е ….

Цел: Да провокира творческото мислене на младите хора, давайки им възможност да
изразят своите мисли и усещания, свързани с всеобхватното понятие любов.

Регламент:

I.РАЗДЕЛ

Стихотворение на тема „ЛЮБОВТА Е…“
Участниците е необходимо да бъдат в следните възрастови групи:

I гр. – ученици от V-VII клас
II гр. – ученици от VIII-XII клас
Авторите могат да изпращат до 2 свои творби, но не по-дълги от една машинописна страница.
Всяка творба трябва да е придружена от следната информация:
– име и фамилия
– клас и училище
– адрес и телефон за връзка

II. РАЗДЕЛ

Есе на тема „ЛЮБОВТА Е…“
Право на участие имат ученици в следните възрастови групи:
I гр. – ученици от V-VII клас
II гр. – ученици от VIII-XII клас

Произведението не трябва да надвишава 2 машинописни страници.
Всяка творба трябва да е придружена от следната информация:
– име и фамилия
– клас и училище
– адрес и телефон за връзка

Краен срок за изпращане: 24.02.2023 г.
Победителите ще бъдат обявени до 09.03.2023 г.

Творбите могат да се изпращат на e-mail: lubovtae2@abv.bg
или на адрес:
Общински младежки дом
гр.Шумен, ул.“Съединение“ 105
тел. 0898 420 788

Наградите на победителите в конкурса ще бъдат връчени на 09.03.2023 година.
Успех на всички участници!