На 09 май, по повод Деня на Европа и предстоящите европейски парламентарни избори, бе открита студентска изложба с плакати, организирана от център „Европа директно“ Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Общински младежки дом – Шумен. Плакатите бяха представени паралелно в две пространства на града ни – в галерия „Университетска“ и във фоайето на Общински младежки дом.

Автори на плакатите са бакалаври „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” и магистри „Графика и графична комуникация” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“:

Силвия Георгиева, Мерт Тунджай, Елица Кръстева, Пламена Петкова, Диляна Тодорова, Цветелина Лозанова, Александра Априлова, Цвета Керанова, Валентина Атанасова, Христо Колев, Сабина Бояджиева, Александър Михайлов, Петя Алексиева, Илина Стефанова, Нели Баналиева, Никол Петкова, Теодора Ненова, Павел Църов, Марта Йонкова, Йордан Костов, Веселина Йонкова.