Журито за избор на лого на Общински младежки дом – Шумен не излъчи финален победител в младежкия конкурс, организиран от Община Шумен и Общински младежки дом – Шумен.

Според изискванията на регламента, новият символ трябваше да представи Общински младежки дом-Шумен като културно-информационно и творческо средище за развитие и изява творческите способности на младите хора, както и ролята му на притегателен център за осмисляне свободното време и удовлетворяване многостранните младежки интереси и потребности.

Графичният знак /лого/ на Общински младежки дом – Шумен следваше да излъчва и внушава младежкия ентусиазъм, динамиката и амбициите на младите хора. Той трябва да е въздействащ, гъвкав в употребата си, разпознаваем.

До крайният срок, по електронна поща са постъпили 60 проекта на 43 млади автора от цялата страна. Според регламента на конкурса, участие можеха да вземат младежи на възраст от 15 до 29 години. Всеки автор можешe да представи до два проекта, като всички проекти трябва да са създадени специално за този конкурс както и да не копират съществуващи графични знаци. Представените проекти не би следвало да са били публикувани под някаква форма.

След преминалите етапи на младежкия конкурс, жури в състав:

председател: Найден Косев – зам. кмет „Образование и култура“ в Община Шумен и членове: проф. Валери Чакалов – ръководител на катедра „Визуални изкуства. Теория и методика“ в ШУ „Епископ Константин Преславски“, Радослав Ценов – художник – живопис, худ.- пространствено оформление, графичен дизайн, колаж, релеф, Петьо Дамяновхудожник, работещ в областта на графиката, живописта, графичния дизайн и Иван Кавръков ст. юристконсулт в Община Шумен

разгледа и оцени кандидатстващите проекти и взе единодушно решение да не излъчи победител в конкурса.

Въпреки немалкият брой участващи проекти, нито един от тях не може да бъде припознат като разпознаваем символ, кореспондиращ със спецификата в дейността на Общински младежки дом-Шумен и не биха могли да бъдат използвани по предназначение.

Всички участвали в конкурса млади автори ще получат грамота за участие.

Предстои обябяване на нов конкурс за лого на младежката институция, като в регламента ще отпаднат възрастовите параметри на участниците.