КОНКУРС

ЗА ЛОГО НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ ШУМЕН

Приключи първият етап на обявения от Община Шумен и Общински младежки дом – Шумен младежки конкурс за изработване на Лого „Общински младежки дом – Шумен“.

Новият символ би следвало да представя Общински младежки дом-Шумен като културно-информационно и творческо средище за развитие и изява творческите способности на младите хора, както и ролята му на притегателен център за осмисляне свободното време и удовлетворяване многостранните младежки интереси и потребности.

На предизвикателството с вдъхновение и ентусиазъм се отзоваха млади творци от цялата страна. От общо 66 проекта на 48 автора, до втория етап разглеждане на предложените проекти, достигнаха 43 автора със своите 60 проекта.

Публикуваме списък / по азбучен ред/ с имената на авторите и техните допуснати проектни предложения, които предстои да бъдат оценени от журито на конкурса:

С П И С Ъ К

НА ЗАЯВЕНИТЕ ПРОЕКТИ

ЗА ЛОГО НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – ШУМЕН

/ по азбучен ред /

1. Александър Зюлкефилов

2. Алпай Исмаил

3. Анна-Мария Борисова

4. Анелия Колчева – 2 проекта

5. Валентин Благоев

6. Ванеса Събкова

7. Виктория Внукова – 2 проекта

8. Габи Славковска – 2 проекта

9. Георги Георгиев – 2 проекта

10. Гергана Попова

11. Десислава Савова

12. Дилек Реджебова – 2 проекта

13. Димитър Димитров

14. Димитрина Паскова – 2 проекта

15. Елка Петрова

16. Ефе Реджебов

17. Ива Станкова

18. Ивайло Николов

19. Иван Хаджидобрев и Микаела Топалова

20. Ивелина Иванова – 2 проекта

21. Кирил Миланов

22. Любов-Мария Бекова

23. Любомир Колев

24. Мария Грозева

25. Мелиса Абтилова – 2 проекта

26. Михаела Ангелова

27. Михаела Иванова – 2 проекта

28 Моника Цветанова

29. Надежда Христова – 2 проекта

30. Небибе Османова

31. Недко Боянов

32. Никол Иванова – 2 проекта

33. Николай Илиев

34. Петина Христова

35. Пресияна Иванова

36. Пресияна Пенева

37. Радин Христов – 2 проекта

38. Радост Туджарска – 2 проекта

39. Свилен Колев

41. Славена Георгиева – 2 проекта

41. Стела Минчева – 2 проекта

42. Филип Стаменов

43. Яна Пирева – 2 проекта

Благодарим на всички млади творци за проявения интерес, вдъхновение и изпратени интересни проекти за участие в конкурса!